Tietosuojaseloste, www.lamafia.fi

1. Rekisterrin pitäjä: toiminimi La Mafia, y-tunnus 2931601-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Reetta Häkkinen, 044-5474798

3. Rekisterin nimi: verkkosivuston yhteydenottojen ja verkkokaupan käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: yhteydenottoihin vastaaminen ja verkkokaupan ostosten hallinta.

5. Rekisterin tietoseloste: käyttäjä antaa nimen, sähköpostisoitteen, verkkokaupassa laskutustiedot sekä haluamansa vapaamuotoisen viestin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: käyttäjän itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset luovutukset: tietoja ei luovuteta edelleen. Tietoja ei luovuteta myöskään EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaukset periaatteet: Rekisteritietoja käsittelee vain rekisterin ylläpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt.

9. Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus saada jättämänsä tiedot tarkistettaviksi. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

10. Oikeus vaatia tietojen korjaamista: Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

11. Sivuston kävijätilastointi: Verkkosivuston käyttäjätietoja tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä tilastoihin.